Storingshulp en Advies

Bij storing kunt u proberen de storing eerst zelf op te lossen. We helpen u graag. Maak hieronder een keuze uit verschillende storingen of oplossingen.
Mocht u er toch zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met:

Onze 24 uurs servicedesk / 7 dagen per week  -  Telefoonnummer: 0546 – 581010

CV-Ketel storing

Als u een storing aan de cv-ketel heeft, kunt u eerst de volgende punten zelf proberen om de storing op te lossen

1. Staat de (klok)thermostaat voldoende hoog ingesteld?
(Zo niet: stel de thermostaat minimaal 2 graden hoger in dan de gemeten temperatuur.)

2. Zijn alle radiatoren in de woonkamer geopend?
Zo niet: draai alle radiatorkranen in de woonkamer open.

3. Zijn er (warm)waterkranen die druppen?
Druppende (warm)waterkranen zijn regelmatig de oorzaak van een storing.
• Draai de kranen dicht tot ze niet meer druppen;
• Laat de kranen repareren;
• Vervang de kranen.

4. Zijn de batterijen (indien aanwezig) van de (klok)thermostaat vol?
Vervang bij twijfel de batterijen.

5. Bij cv-ketel met een display: noteer de code voor dat u de resetknop indrukt.

6. Voor toestellen met een waakvlam: brandt de waakvlam?
(Zo niet: steek de waakvlam aan (zie instructieboekje van het toestel).

7. Wat is de druk in de cv-installatie in afgekoelde toestand?
De druk zou tussen de 1,8 en 2,0 bar moeten zijn.
Is de druk lager: vul de cv-installatie bij.

8. Is de hoofdgaskraan bij de gasmeter geopend?
De knop moet in de richting van de leiding staan.
Zo niet: draai de hendel een kwartslag.

9.  Is de gaskraan bij de cv-ketel geopend?
De knop moet in de richting van de gasleiding staan.
Zo niet: draai de hendel een kwartslag.

10. Staat er spanning op het stopcontact?
Dit kunt u controleren door bv. een lamp aan te sluiten op dit stopcontact.
Zo niet: controleer in de meterkast of alle groepten nog ingeschakeld zijn.

10. Zit de stekker in het stopcontact?
Zo niet: stop de stekker in het stopcontact.

Vullen CV-Installatie

De waterdruk van de cv-installatie moet (in afgekoelde conditie) tussen de 1,8 en 2.0 bar staan. Indien de waterdruk te hoog is, moet u de druk verlagen door water uit de installatie te laten ontsnappen. Als de druk te laag is, moet de cv-installatie bijgevuld worden. Zie onderstaande instructie:

1. Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact en wacht tot de cv-installatie afgekoeld is.

2. In de buurt van de vulkraan vindt u een waterkraan. Hier sluit u de vulslang op aan.

3. Laat voorzichtig de slang volstromen met water voordat u deze aansluit op de installatie.
Zo vermijdt u dat er lucht in de installatie komt.

4. Open de vulkraan van de cv-installatie door deze een kwartslag te draaien.

5. Open de waterkraan en wacht tot de druk in de cv-installatie voldoende is.

6. Sluit de waterkraan.
Nu kunt u de slang weer losmaken (let op het water wat in de slang zit).

7. De cv-installatie kan nu ontlucht worden.
Draai alle radiatorkranen open. Draai nu per radiator het ontluchtingsventieltje open en sluit deze weer zodra er water uit komt.

8. Steek de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact.

Stroomstoring

Als de stroom in uw woning/bedrijfspand gedeeltelijk of geheel is uitgevallen, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is. Hieronder een stappenplan voor het traceren van de oorzaak.

1. Haal de stekker van de cv-ketel uit het stopcontact en wacht tot de cv-installatie afgekoeld is.

2. Schakel de hoofdschakelaar in.

3. Schakel 1 voor 1 de groepen weer in tot u bij de groep bent die de storing veroorzaakt.
Nu weet u in welke groep de storing zit.

4. Haal alle stekkers uit de wandcontactdozen van de groep die de storing veroorzaakt.
Ook de stekkers van o.a. de verlichting, waterkoker, koffiezetapparatuur, wasmachine, droger, koelkast, vriezer, cv-ketel, TV en audioapparatuur.

5. Schakel nu deze groep ook weer in.
Als de groep weer uitschakelt, dan zit er waarschijnlijk een defect in de meterkast. Voor het oplossen van defecten in de meterkast, kunt u het beste contact met ons opnemen (0546-581010).

6. Steek nu 1 voor 1 de stekkers weer in de wandcontactdozen.
Zodra de groep weer uitschakelt, weet u in welk apparaat de storing zit.
Dit apparaat dient vervangen of gerepareerd te worden.
Herhaal deze stap net zo vaak totdat u geen storing meer heeft.

7. Schakel de hoofdschakelaar en alle groepen nu in.

Scroll naar top