Betrokkenheid

MVO:
Wij maken werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons positief onderscheiden, dat is waar het om gaat.

DE MENS:
Wij hechten waarde aan een prettige samenwerking, investeren in personeel en stagiaires en de continuïteit die daarbij hoort. Hierbij is veiligheid voor een ieder van belang.  

ONZE PLANEET:
Efficiënter gebruik van materialen, het scheiden van afvalstromen, duurzame in- en verkoop. Dit zijn o.a. normen die ook binnen Van Kooten zwaar meewegen.

INVESTEREN:
Naast een positief financieel resultaat, gaat het hierbij ook om een maatschappelijk rendement. Wij investeren hierin ook in onze samenleving door o.a. sponsoring en bijdrage aan goede doelen.

Scroll naar top